Els Estudis d'Economia i Empresa

Web dels Estudis d’Economia i Empresa. Missió, professorat, activitats, contacte, oferta formativa.

Blogs

Turisme UOC.

Fiscal UOC.

 

Grups i programes de recerca

Els Estudis d’Economia i Empresa, mitjançant la participació del seu professorat, col·laboren en els grups i programes de recerca següents, liderats des dels Estudis:

Observatori de la Nova Economia (ONE)

Grup d’investigació interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC)

Laboratori del Nou Turisme

Management & eLearning (MeL)

Amunt
Les revistes acadèmiques de la UOC

Revistes de divulgació

Walk In. La revista periòdica de la UOC
La UOC convida la societat a travessar el llindar de la informació efímera per a endinsar-se en un intercanvi de coneixement sobre l’actualitat. Walk In neix en un món virtual i es projecta al paper com a nexe entre la immediatesa i un pensament més pausat i reflexiu, que se situa entre les causes globals i les solucions més locals. Walk In és gratuïta per als estudiants, els graduats, els professors i el personal de gestió de la UOC.


Ecouniversitat
Revista que analitza qüestions mediambientals i sostenibles amb l’objectiu de difondre el coneixement científic i tecnològic a partir de criteris universitaris rigorosos i innovadors.


Mosaic. Tecnologies i comunicació multimèdia
El programa de Graduat Multimèdia dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació coordina aquesta publicació, que vol ser la plataforma de publicació dels treballs dels estudiants i vol recollir l’experiència de l’equip docent i dels professionals del sector.

 

Revistes científiques


Artnodes. Revista d'art, ciència i tecnologia
Espai coordinat pels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, els Estudis d’Arts i Humanitats i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, en el qual es publiquen aportacions centrades en la reflexió i l’estudi de les interseccions entre l’art, la ciència i la tecnologia.


Digithum. Les humanitats en l’era digital
Revista impulsada pels Estudis d’Arts i Humanitats que difon articles de reflexió o resultats d’investigacions que analitzen les transformacions de les humanitats i les ciències socials en l’era digital.


eLC Research Paper Series
Revista impulsada per l’eLearn Center que publica resultats de recerca en aprenentatge virtual des del punt de vista de les ciències de l’educació, la informàtica i l’economia, entre altres.


IDP. Revista d’Internet, Dret i Política
Publicació dels Estudis de Dret i Ciència Política que vol ser una plataforma de reflexió i discussió sobre el contingut i l’abast dels canvis que les TIC —en particular, el fenomen d’internet— representen en el camp del dret, la política i l’administració electrònica.


IN3 Working Paper Series
IN3 Working Paper Series s’adreça a la comunitat científica, acadèmics, professionals i estudiants interessats en els resultats de recerca sobre la societat de la informació.


Journal of Conflictology
Aquesta revista, impulsada pel Campus per la Pau, examina l’aplicació de teories de resolució de conflictes i divulga coneixements sobre la pràctica de la no-violència amb un enfocament realista i científic.


RUSC. University and Knowledge Society Journal
RUSC és una revista acadèmica digital de la UOC que té com a objectiu analitzar l’impacte que les tecnologies de la informació i la comunicació exerceixen en l’ensenyament superior.


UOC Papers. Revista sobre la societat del coneixement
Tots els estudis de la UOC formen part del Consell Editorial d’aquesta revista multidisciplinària que té per objectiu publicar textos de divulgació que se centrin en la confluència dels àmbits temàtics propis de la Universitat amb la societat del coneixement.


Els blogs de la UOC
Portal dels blogs de la UOC.
 

Amunt