NÚMERO 9 (MAIG 2018)
SUMARI
Oikonomics
Editorial
Marta Viu Roig
HTML
Dossier: «Logística i cadena de subministrament en la nova era digital» coordinat per Marta Viu Roig
Eduard J. Álvarez-Palau, Marta Viu Roig
HTML
Xavier Budet Jofra, Alexis Pérez Gómez
HTML
Xavier Budet Jofra, Alexis Pérez Gómez
HTML
José López Parada
HTML
Oriol Closa Noguera
HTML
Milena Gómez-Cedeño, Laura Guitart i Tarrés, Shantall Morantes Guerra, Yohana Li Zeng
HTML
Domingo Pérez Mira
HTML
Números anteriors
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???