Qui som
Director

Joan Miquel Gomis, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC

Consell de Redacció

Eduard J. Álvarez-Palau, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC

August Corrons, professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC

Irene Esteban, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC

Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC

Joan Miquel Gomis, professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC

Joan Manzanares, product manager dels Estudis d'Humanitats de la UOC

Mª Jesús Martínez, directora dels Estudis d'Economia i Empresa

Albert Puig, professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC

Secretària de Redacció:

Elisabeth Pardo, tècnica de suport a la direcció d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC

Crèdits

OIKONOMICS. EDITA: Estudis d’Economia i Empresa, i Comunicació Digital (Àrea de Comunicació). DIRECTORA DELS ESTUDIS D’ECONOMIA I EMPRESA: Mª Jesús Martínez. DIRECTOR DE COMUNICACIÓ: Lluís Rius. DIRECTORA DE COMUNICACIÓ DIGITAL: Yolanda Franco. COORDINACIÓ EDITORIAL: Maria Boixadera. ASSISTENT EDITORIAL: Judith Cortès. MAQUETACIÓ: Carlos Lavatelli. DISSENY WEB: Oberta Publishing. PROGRAMACIÓ WEB: Web gestionat amb Open CMS programat per OpenTrends. ISSN: 2339-9546. DIPÒSIT LEGAL: B 12326-2014. ADREÇA POSTAL: Universitat Oberta de Catalunya. Avinguda del Tibidabo, 39-43. 08035 Barcelona. ADREÇA ELECTRÒNICA: mailto:oikonomics@uoc.edu. WEB D’OIKONOMICS: http://oikonomics.uoc.edu.