EditorialNÚMERO 10 (NOV 2018)
UN NOU ROL

El futur de les finances: ètica, tecnologia i globalització

Des de fa temps que s’observa un canvi substancial en el món de les finances. Tant és així que en els propers anys, les organitzacions que tinguin la voluntat de ser competitives i sobreviure hauran d’afrontar profunds canvis per adaptar-se a les noves exigències que demanda aquest nou entorn. El fet és que la transformació digital del sector financer és imparable. En aquest entorn, és i serà clau la figura del Director Financer com a peça estratègica en les decisions que es prenguin sobre la deriva del negoci. Per tant, s’espera del Director Financer que sigui l’impulsor de projectes de transformació i millora de l’eficiència, no només per a les finances, sinó també per a tota l’organització.

En aquest sentit, en el darrer informe de PwC es posa de relleu que els equips financers han de repensar el seu paper i la manera de treballar. És necessari que, a més de realitzar les tasques pròpies del departament financer, pensin també en com aportar valor al seu negoci. I afirmen que les organitzacions que abans s’adaptin al nou escenari podran gestionar millor els seus riscos, aprofitar al màxim les noves oportunitats i reforçar el propi creixement.

En aquest context, l’edició número 10 d’Oikonomics dedica el seu dossier als reptes més importants que hauran d’assumir els responsables financers en els propers anys. Són els següents:

  • L’imparable avenç tecnològic. El big data, el desenvolupament de les fintech, el blockchain, Bitcoin o les oportunitats que plantegen els processos de digitalització són només algunes de les possibilitats que ofereix la interacció de les finances i la tecnologia. En aquest monogràfic s’aporten diversos punts de vista sobre aquest repte. Són molt interessants les reflexions que apunten autors com Àngels Fitó i David Igual en relació a l’evolució de les fintech. També podrem trobar elements d’interès sobre aquestes qüestions en els articles d’Elisabet Ruiz i de Ricardo Garcia i José Miguel Domínguez sobre el blockchain i el Bitcoin.
  • La implantació de nous models de reporting. D’acord amb els canvis que s’estan produint en els marcs de regulació internacionals, aquests nous models determinen l’obligatorietat informativa de les empreses amb els seus grups d’interès en relació amb l’impacte social, econòmic i mediambiental que tenen les seves activitats. Per aquest repte és especialment interessant l’article que signen conjuntament Natàlia Amat i Oriol Amat, que posa de manifest una altra manera d’interpretar l’impacte de l’activitat d’una empresa, més enllà de l’àmbit exclusivament econòmic.
  • Els avenços en les tècniques de control intern que s'han considerar amb la finalitat de millorar l’autoavaluació i el control del frau. L’article que ens proposa l’autor Joan Ramon Sanchis identifica les bases per reflexionar sobre el tema ètic que envolta o hauria d’envoltar aquesta temàtica.
  • Amb la globalització, els processos d’internacionalització comporten la gestió financera d’aspectes com l’activitat exterior de l’organització, el risc financer internacional i la planificació financera de la inversió, entre d’altres. En aquest punt, és rellevant l’article de l’Elisabet Ruiz, ja que posa en context el repte de la globalització.

 

En aquest nou rol de gran valor estratègic, el responsable financer passa per fer-se corresponsable i participar de manera destacada en el procés de planificació estratègica. Això implica tenir cura en tot moment que les polítiques fixades per la direcció siguin òptimes i sostenibles en les seves múltiples dimensions. És a dir, el lideratge de l’àrea de finances s’esdevé com un factor crític d’èxit per a l’organització.

Aquest monogràfic té la intenció de donar a conèixer alguns d’aquests aspectes a través de reconeguts experts i proporcionar diverses perspectives dels reptes als que s'han d'enfrontar els professionals de l’àrea de les finances des de diferents dimensions: ètica, tecnologia i globalització.

 

Citació recomanada

LLOBET, Joan. Editorial. El futur de les finances: ètica, tecnologia i globalització. Oikonomics [en línia]. Novembre 2018, no. 10, pp. 7-9. ISSN: 2339-9546. DOI: https://doi.org/10.7238/o.n10.1809

Sobre l'autor
Comparteix
??? addThis.titol.compartir ???