Video webinar OikonomicsNÚMERO 14 (NOVEMBRE 2020)
VIDEO WEBINAR OIKONOMICS

Economia col·laborativa: mites i realitats d'un concepte transformador

Resum

Oikonomics, la revista d’economia, empresa i societat de la UOC, ha publicat en les seves dues edicions 14 i 15 dos dossiers dedicats a l’economia col·laborativa. Els dos monogràfics tracten des de diferents punts de vista l’anàlisi d’un concepte que està rebent una atenció creixent com a nou agent econòmic que, a través de les plataformes digitals, ha posat de manifest la seva capacitat de transformació. En les dues edicions d’Oikonomics, s’analitza aquest fenomen des de la perspectiva teòrica, però també pràctica a partir de l’anàlisi empírica de les tendències que s’estan produint en aquest camp. En aquest vídeo del webinar, els dos coordinadors d’aquests dossiers, els professors dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, Joan Torrent i Lluís Garay, reflexionen sobre l’evolució del concepte d’economia col·laborativa i les diferents visions i realitats que avui giren al seu voltant, així com la seva capacitat de transformació de la societat. La moderadora del webinar ha estat la directora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Mª Jesús Martínez.

economia col·laborativa;  treball digne i creixement econòmic;  indústria, innovació i infraestructures;  ciutats i comunitats sostenibles;  consum i producció responsables; 
Abstract

Oikonomics, the UOC journal on economics, business and society, has published two special issues, 14th and 15th, dedicated to the collaborative economy. The two issues analyze from different points of view the analysis of a concept that is receiving increasing attention as a new economic agent that, through digital platforms, has shown its capacity for transformation. In the two issues of Oikonomics, this phenomenon is analyzed from a theoretical perspective, but also a practical one based on the empirical analysis of the trends that are taking place in this field. In this webinar video, the two coordinators of these two issues, the lecturers of the Economics and Business Studies Department, Joan Torrent and Lluís Garay, talk about the evolution of the collaborative economy concept and the different visions and realities related around it, as well as its capacity to transform society. The moderator of the webinar is the Dean of the Economics and Business Department of the UOC, M.ª Jesús Martínez.

collaborative economy;  decent work and economic growth;  industry, innovation and infrastructure;  sustainable cities and communities;  responsible consumption and production; 


ODS

ODS ODS 8 ODS 10 ODS 11 ODS 12