Deu anys d''Oikonomics'NÚMERO 22 (MAIG 2024)

Deu anys d’‘Oikonomics’, deu anys d’universitat, deu anys de món

La fundació de la revista Oikonomics el maig de 2014 cercava crear un nexe entre la comunitat acadèmica i els diferents agents socials, empresarials i institucionals, just quan ens veiem sacsejats per processos de canvi globals. La magnitud de la transformació econòmica i social aleshores iniciada permet celebrar, avui que la publicació es vesteix de gala per celebrar el seu desè aniversari, l’encert de l’aposta per teixir aliances amb els diferents grups d’interès, per involucrar-hi el diàleg amb la nostra comunitat universitària i per trenar-ho tot a partir del coneixement i voluntat de tot l’equip dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC.

La perspectiva econòmica ens facilita una comprensió essencial i informada, tan útil aleshores com ara, quan molts dels fenòmens assenyalats mantenen la seva vigència o, fins i tot, s’han aguditzat. Els monogràfics publicats al llarg d’aquests vint-i-dos números han acompanyat aquesta transició cap a noves maneres d’entendre i viure el món. Així, una repassada ràpida ens permet aixecar acta de qüestions tan cabdals com: la transformació digital, l’economia col·laborativa, l’educació al llarg de la vida, el consum i producció responsables, les ciutats i les comunitats sostenibles, i el treball digne, el creixement econòmic, la igualtat de gènere, la salut i el benestar o la reducció de les desigualtats.

Alhora, tots aquests canvis tecnològics, econòmics i socials també han fet trontollar les bases de l’educació superior, i això ens esperona a imaginar i projectar una universitat que vol ser central, referent i sistèmica en una formació inclusiva al llarg de la vida, de qualitat i transformadora, fent el millor ús del seu mandat públic per respondre les necessitats formatives noves i ingents. Després d’una dècada de creixement continuat, avui, la UOC basteix el seu futur a partir del coneixement, la tecnologia i les aliances. Només de la mà d’aquesta triada podrem respondre a la demanda massiva de nous coneixements i habilitats, ser rellevants com a experts a articular respostes adients a l’encaix entre la tecnologia i l’activitat humana, i esdevenir sistèmics a l’hora de facilitar l’accés al màxim nombre de persones, territoris i realitats.

Per això, a més de celebrar conjuntament aquesta dècada de trajectòries complexes, diverses i estimulants, també hem de saber reivindicar la nostra voluntat –tant des de la universitat i Oikonomics, com des del nostre paper ciutadà– de ser ben presents en la construcció d’aquest nou futur. Avui, quan els baròmetres sociològics principals mostren la preocupació creixent per les qüestions econòmiques derivades de l’atur o la crisi econòmica, la nostra contribució fonamental com a economistes ha de partir de la divulgació dels avenços científics, de l’enriquiment del debat públic i, sobretot, de l’orientació vers un món millor.

Si ara fa una dècada que, com a directora dels Estudis d’Economia i Empresa, vivia amb una gran il·lusió compartida aquest naixement, avui com a rectora de la Universitat Oberta de Catalunya encara em fa més feliç poder participar de la celebració del seu desè aniversari. Per aquest motiu, no vull acabar aquesta breu salutació, sense agrair amb tota la intensitat requerida, la dedicació i la passió de tota la gent que ho ha fet possible, i de manera molt especial al seu director, el Dr. Joan Miquel Gomis, i a tot l’equip de redacció. La seva tasca ha fet créixer i consolidar Oikonomics, l’ha connectat més i millor a la nostra comunitat, i ens ha impulsat a reflexionar i a escriure les bases d’un món més sostenible, inclusiu i just.

Citació recomanada:

FITÓ, Àngels. «Deu anys d’‘Oikonomics’, deu anys d’universitat, deu anys de món». Oikonomics [en línia]. Maig 2024, núm. 22. ISSN 2330-9546. DOI: https://doi.org/10.7238/o.n22.2406

Sobre l’autora